FILINVEST ACTIVA

Loại hình: Văn phòng

Vị trí: Philippines

GFA: 176,860 m2

Hệ thống đánh giá: LEED v3