RES GREEN TOWER

Loại hình: Chung cư

Vị trí: Tan Phu, HCMC

GFA: 26,520 m2

Rating system: LEED V3 New Construction