ĐÀO TẠO

GREENVIET đưa ra các giải pháp:

 

Với vai trò là người đại diện cho khách hàng, GREENVIET đảm nhận trách nhiệm thực hiện toàn bộ quy trình làm việc với Viện Chứng nhận Công trình xanh (GBCI) và Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) bao gồm các thủ tục đăng ký, nộp đơn đến LEED Online hoặc nhóm đánh giá VGBC, làm rõ phản hồi của bên đánh giá, yêu cầu quyết định đánh giá cuối cùng và hỗ trợ hoàn tất thủ tục chứng nhận.