KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VÀ NƯỚC

Kiểm toán Năng lượng và Nước là một những hoạt động quan trọng góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động các công trình hiện có. Đó là một quá trình khảo sát, phân tích một cách có hệ thống để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống công trình bằng cách cải thiện vận hành và bảo trì để đảm bảo hiệu quả suất liên tục theo thời gian. GREENVIET hỗ trợ khách hàng nhận diện và đưa ra giải pháp góp phần giảm thiểu năng lượng tiêu thụ từ đó tiết kiệm chi phí công trình. Quá trình kiểm toán được tiến hành theo các bước sau:

  1. Thực hiện kiểm tra tại chỗ các thiết bị để đo lường năng lượng sử dụng và thất thoát thông qua việc xem xét và đánh giá các hệ thống thiết bị máy móc, đặc điểm vận hành và các thang đo.
  2. Tiến hành phân tích tổng mức tiêu thụ năng lượng hàng năm dựa trên các tải và thang đo được tính toán.
  3. Xác định vị trí chẩn đoán và tác nhân chủ yếu làm giảm hiệu suất công trình hiện tại. Việc kiểm tra có thể cần thiết.
  4. Đưa ra các giải pháp và chi phí cho những thay đổi thực tế, các giải pháp năng lượng tiết kiệm chi phí khả thi.
  5. Hình thành danh sách các thang đo cho năng suất điện ít tốn kém hoặc không mất chi phí.  
  6. Báo cáo đề xuất về các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi phí thấp và cao có thể được cân nhắc thực hiện.