NGHIỆM THU

Nghiệm thu là một phương pháp hiệu quả để cải thiện hiệu suất của hệ thống cũng như các thiết bị bên trong công trình. Hệ thống chứng nhận của cả LEED và LOTUS đều khuyến khích các công trình thực hiện nghiệm thu. GREENVIET sẽ tham gia vào dự án của khách hàng như một CxA để quản lý, xem xét và giám sát việc hoàn thành các hoạt động của quá trình nghiệm thu. Công việc của chúng tôi bao gồm: